3T i sommer-dvale...
...men vi e begynt å strekke på oss.