Den obligatoriske 3T-selfien før gig.
August 2019.