Dagen før ATSFMWW spilte vi inn en "Mooving meditation", på kaia nedenfor dansetudioet vårt.
Okt.2020.