3T danser på det store showet i Rødbankens festsal på Dansens Dager 2021 Tromsø, 01.05.21.
Foto: Tom Jenssen.