"Ut på Tur" i Botanisk Hage, juni 2022.
Sammen med Anna Nordling.